Natsumi Kojima, Kasumi Iwasaki, Mari Saotome, Natsuki Hasegawa